ESKİ KAT MALİKİNİN BORCUNU NE YAPACAĞIM...?

Yazdır
Kategori: Dikkat
Yayınlanma: 20 Nisan 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 1506

Sitemi ziyaret eden siz sevgili dostların oldukça sık sorduğu bir soru daha doğrusu bir problemi size çözümü ile aktarmak ve yeni ev sahibi olacak dostlarında kulaklarını açmak isterim.

Sizlerden çok sık gelen soru şu..;
"Yeni bir Daire aldım. Bu dairemin eski sahibinin yönetime borcu varmış, Yönetim bu borç için beni icraya verdi , bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Ne yapmalıyım"Sevgili Dostlar,

Bu konu ile ilgili birçok yargıtay ictihat kararı bulunmakta.

Kat maliki satmış olduğu dairenin satış tarihinden önceki yönetim giderlerinden sorumludur .Bu gider yeni malikten istenemez.
Y.5.H.D.7.11.1979 GÜN,1979/6541,E.1979/8201 K.

Kat maliki malik olmasından önceki dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulamaz.
Y.18. HD., 1.10.2002 T.2002/7159 E,2002/9012 K

Gördüğünüz üzere bu yargıtay karar numaraları ile donatılmış bir karşı yazı ile yönetime bir ihtar çekmeniz ve bu borçlardan yeni malik olarak sorumlu olmayacağınızı söylemeniz yeter.

Bizden söylemesi...

YARGITAY  KARARLARI  EKTEDİR.


"Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E.2002/7159 K. 2002/9012 ve 1.10.2002 tarihli kararı uyarınca kat mülkiyetinin devri halinde eski malikin aidat borcundan yeni malikin sorumlu tutulması mümkün değildir.

Dolayısıyla yeni ev sahibi,eski döneme ait borçları ödemekle yükümlü tutulamaz.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2002/7159 K. 2002/9012 T. 1.10.2002

ÖZET :
Dava; ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR : Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; Haziran-Temmuz-Ağustos 1999 aylarına ilişkin ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
526354
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
343
1407
436622
4330
8906
526354

Your IP: 54.144.24.41
2019-01-17 06:29
Google AdSense 2