BİNALARA ENERJİ KİMLİK BELGESİ HAZIRLANMASI

Yazdır
Kategori: Enerji Verimliliği
Yayınlanma: 27 Nisan 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 1044

Enerji verimliliğin, enerjiyi üretmekten daha önemli olduğu günümüz dünyasında yasal düzenlemeler ile belirlenen kıstaslara göre ticari binalarda, okullarda, hastahanelerde, AVM’lerde vb.. Bina Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur.

Enerji kaynaklarını çevre kirliliği yaratmadan kullanmak, enerji yönetimini ön plana çıkaran bir daldır. Toplam maliyet kalemlerinde enerji; şirket bütçesinin %10 ila %50’si arasında bir pay tutar. Bu gider kalemi; şirketi, ürünü, birim maliyetlerini etkileyerek karlılığı ve sonucunda rekabet gücünü etkiler. Enerji Yönetimi ile bu gider kaleminin  %5 ile %40 azaltılması mümkündür.

akıllı ve verimli mühendislik çözümleri ile en rasyonel çözümü sağlayıp, tesislerde birim başına  düşen enerji giderlerinin enerjiyi verimli kullanarak azaltılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, karlılığın artırılmasıdır.


Enerji Verimlilik Kanununu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9 ncu maddesi gereği Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne bina enerji yöneticisi bildirilmelidir.

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Bayındırlık Bakanlığı’nın “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) uyarınca toplam inşaat alanı 1.000 m2’den büyük olan tüm yeni binalar için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, mevcut binalar için ise 2017'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

1.Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
2.Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
3.Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
4.Seralar, Atölyeler,
5.Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır,ağıl gibi binalar,
6.Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
526288
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
343
1341
436622
4264
8906
526288

Your IP: 54.144.24.41
2019-01-17 05:09
Google AdSense 2