KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ...

Yazdır
Kategori: Kapıcılar ile İlgili
Yayınlanma: 27 Nisan 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 1546

Apartman yöneticisiyim ve binamız ferdî kombili doğalgazla ısınıyor.


Merdivenleri haftada 2 gün, yarım saat kadar süren bir çalışma ile
silen, altı gün de çöplerimizi alan bir bayan var.

Bu şahıs, yaptığı
işler karşılığında apartmanımızda oturuyor. Kendisine herhangi bir ücret
ödememekteyiz. Ayrıca yine apartmanımızdaki bazı dairelere para karşılığında
temizliğe de gidiyor.

Bu durum sakıncalımı...?En başta
karar verilmesi gereken, bu kişinin sıfatının ne olduğudur. Kapıcı mı yoksa
kiracı mı? Şayet kapıcı ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun ek 2`inci
maddesi gereğince, oturduğu yeri boşalttırabilirsiniz.

(Ek Madde 2- Kat
malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından
sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı,
kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine
bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on beş gün
içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler,
yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca
tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde
zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu
kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgilinin kanun ve sözleşmeden doğan
hakları saklıdır.)


Ama öte yandan 03.03.2004 gün ve 25391 sayılı
Resmi Gazete`de yayımlanan "Konut Kapıcıları Yönetmeliği"nin 13`üncü maddesine
göre kapıcı dairesi için, kapıcıdan kira istenemez. Yani kira karşılığı
kapıcılık yaptırılamaz. (13. Madde- Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi
zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194
sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar yönetmelikleri ile öngörülen asgari
koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut
için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik,
ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı
sözleşme ile belirlenir. Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu`nun Ek 2`nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya
toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.)


Şayet kiracıdır,
diyorsanız aranızda kira sözleşmesi yapmış olmanız lazım. O zaman da Gelir
Vergisi Kanunu gereğince elde ettiğiniz kira gelirlerini apartman defterlerine
gelir olarak kaydedip, beyanname ile Maliye`ye bildirmeniz ve vergi ödemeniz
gerekirdi. (Normal şartlarda apartmanınızın projesinde kapıcı dairesi olarak
görünen bir yeri de kiraya veremezsiniz. Bu konuda yargı kararı da var. Bakınız:
Yargıtay 18`inci HD., Tarih: 15.02.2000, Esas: 2000/645, Karar: 2000/1980-
"Kapıcı dairesi ve sığınak mutlak yerlerden olup, süreklilik ve ayni hak
niteliği bahşeder biçimde kiraya verilmelerine olanak yoktur.") `Kirayı iş
karşılığı verdim neyi beyan edeceğim?` diyorsanız, bu kez yapılan işin değerini
tespit ettirip (ki asgari ücretten az olamaz) beyan
etmeliydiniz.


Görüldüğü üzere kapıcı dairenizde oturan ve apartmanın
temizlik işlerini yapan kişinin size göre sıfatının ne olduğu çok önemlidir.
Anlattıklarınıza göre ilgili kişi kapıcı dairesinde oturuyor ve bir kapıcının
yapması gereken işleri de yapıyor. Merkezî ısıtma sistemi olmayan bir yerde
kapıcının, yukarıda anlattığınız işlerden başka bir işi olmaz. Bu nedenle benim
kanaatim kapıcıdır ve SSK`ya şikâyet edeceğim demesi de hukuken tehdit değildir.
Bir kişinin "... Seni mahkemeye vereceğim, seni resmî makamlara şikâyet
edeceğim." demesi hukuken tehdit olarak algılanmaz, olsa olsa ihtar olabilir.
Zira tehdit ediyor dediğiniz kişi sizi hukuka çağırıyor.


Eğer sizi
SGK`ya devredilen SSK`ya şikâyet ederse veya 506 sayılı kanunun 79`uncu
maddesine göre iş mahkemesinde hizmet tespit davası açarsa, apartmanınızda
çalıştığı bütün süreleri sigortalı hale getirir. SSK da size (kat malikleri
kurulunda-dairelerin sahiplerinden) bütün primleri gecikme zam ve faizleri ile
alacağı gibi çalıştığı her ay için 3`er asgari ücret olmak üzere çok yüksek
rakamlarda idari para cezası gönderir. Bahse konu şahıs, sizi iş mahkemesinde
dava edip, çalışma sürelerim boyunca ödenmesi gereken en az asgari ücret
düzeyinde ücretlerimin ödenmesini istiyorum derse (ki 4857 sayılı kanun
gereğince en az asgari ücret kadar her ay ücret vermeniz gerekirdi), o zaman
ücretlerini de yasal faiziyle birlikte ödemek zorunda kalırsınız ve ileride
kıdem ve ihbar tazminatı ile kullanmadığı yıllık izin ücretlerini de sizden
faiziyle alabilir. Şayet, siz SSK tespit yapmadan, mahkemeden karar çıkmadan
çalışma süreleri için geç olarak bildirimlerini yaparsanız, SSK primlerinde bir
indirim olmaz; ama her ay 3`er asgari ücret ceza yerine her ay 1/5 (beşte bir)
asgari ücret ceza yersiniz.


Kapıcı dairesinden çıkarıldı 7 bin 100
YTL tazminat aldı


Örnek olması açısından bu konudaki bir Yargıtay
kararını veriyorum. Olay Adana`da geçiyor ve kapıcı dairesinde aynen sizin gibi
temizlik işleri karşılığında 01.01.1988 günü oturan kişi, yönetici tarafından
20.05.2002 günü çıkarılıyor. Üstelik bu kişi 25.5.1990- 25.6.1992 tarihleri
arasında bir de kahvehane işletiyor. Yönetici tarafından, kapıcı dairesinden
çıkarınca önce iş mahkemesinde yaklaşık 15 yıllık süresi için ödenmesi gereken
aylık ücretlerii, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanmadığı yıllık izin
ücretleri için dava açıyor. Açtığı bu davayı kazanıyor ve milyarlarca parayı
apartman yönetiminden tahsil ediyor. Ardından bu süreleri için yine iş
mahkemesinde çalışma sürelerinin SSK`lı sayılması için ikinci bir dava daha
açıyor ve Yargıtay`ca da aynen onanan davanın sonucu şöyle.


Hüküm:
Davacının davasının kahvehane işlettiği dönem hariç olmak üzere kısmen kabulü
ile, 01.01.1988- 30.05.1990 ile ve 25.06.1992-20.05.2002 devresi toplam 4.392
gün davalı apartmanda sigortalı olarak çalıştığının tespiti ile prime asıl 7 bin
103 Yeni Türk Lirası 70 Yeni Kuruş kazanç elde ettiğinin tespitine karar
verilmiştir. (Davayı Adana 2`nci İş Mahkemesi görüyor. Esas No: 2004/11709.
Karar No: 2007/138. Dava tarihi: 03.12.2004. Karar tarihi: 19.02.2007)

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
526323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
343
1376
436622
4299
8906
526323

Your IP: 54.144.24.41
2019-01-17 05:50
Google AdSense 2