Kat malikleri kurulu Olağan Toplantısı

ŞEHR-İ YAR KONUTLARI KAT MALİKLERİNE

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02/01/2015 günü saat 20,00'de apartmanın A blok Garaj girişinde olağan olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 09/01/2015 Günü saat 20.00'de aynı yerde yapılacaktır.


Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.                                        

                                                                                                                                                 

Gündem:
1) Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.
2) Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi.
3) Gündemin okunması ve ilaveler.
4) Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası.
5) Yeni yönetici ve denetçi seçimi.
6) Dilekler.
7) Kapanış.
 

Saygılarımla.      

Şehr-i Yar Konutları Yöneticisi  

İsmail AKSU
   

17/12/2014